CONVIU EL LLEURE

Projecte de gestió integral del Temps del migdia

Aquest projecte té com a objectiu la prestació de serveis educatius en el temps lliure extraescolar i de lleure d’infants i joves, en especial en el temps del migdia.

La nostra actuació, es desenvolupa mitjançant un equip de monitors i monitores específicament format pel desenvolupament de cadascuna de les activitats.

És per tant molt important i clau que el menjador sigui un espai educatiu de primer ordre i que l’infant es trobi a gust i vingui amb ganes al menjador.
Seure a taula i menjar en col·lectivitat forma part del procés educatiu dels infants. Aquest procés s’inicia en la família, però molt aviat l’escola assumeix un paper molt important.

El temps del menjador escolar es converteix en un moment important per abordar temes com l’educació per la salut, l’educació ambiental, l’educació pel consum, la coeducació, la creació d’hàbits de vida saludable i finalment l’adquisició d’autonomia en la vida quotidiana.

La família, l’escola i l’equip d’educadors han de treballar conjuntament per assolir un bon nivell d’actuació.

Aquesta reflexió, redefineix el menjador escolar i l’emmarca dins del procés educatiu de l’infant com un espai global, amb un ampli potencial d’educació de les pautes de la vida quotidiana i social.

El projecte que a continuació us presentem sorgeix de la voluntat de donar resposta a la necessitat, explicitada per la vostra escola adaptant-nos a al ritme i funcionament .

El menjador escolar


És ben cert que el temps que transcorre des de que a l’escola finalitzen les classes del matí i es remprenen les de la tarda, és un temps llarg i ple de possibilitats. Pels nens i nenes que es queden a dinar, hi ha un lapsus de temps en un marc col·lectiu potencialment educatiu i que a més a més, és el temps de menjar.
En tot plantejament educatiu cal tenir en compte la globalitat dels aspectes que incideixen en una acció educativa. D’aquesta visió global depèn en gran part la bona resolució de la tasca que ens proposem desenvolupar.

Finanalitats bàsiques del temps del migdia

El temps de menjador ha de servir a l’infant per a:

  • Descansar, Gaudir i Esplaiar-se. És el moment, l’espai del trencament del ritme horari que el treball escolar demana. Trobar-se al màxim com a casa estem ben segurs donarà bons resultats.
  • Relacionar-se amb els altres companys de classe i d’altres cursos compartint i vivint el significat de l’art social que és l’estona del menjar.
  • Menjar, responent a la necessitat bàsica d’aportació calòrica que l’infant necessita.
  • Adquirir un seguit d’hàbits relacionats amb el menjar. Hàbits tant individuals i personal com col·lectius i de grup.
  • Viure uns valors educatius, participar en un col·lectiu organitzat, tenir cura del propi cos i respectar-lo, i assumir el marc normatiu que regula el funcionament del menjador, són alguns dels aspectes més importants.

Objectius educatius generals

El temps del migdia a l’escola permet desenvolupar tots els aspectes de la personalitat: el nivell intel·lectual i cognoscitiu, la part psicomotriu i l’àrea afectiva. Tenint en compte aquest marc de possibilitats, ens proposem tirar endavant el nostre projecte en les seguents areas:

Àrea cognoscitiva
Àrea psicomotora
Àrea afectiva

Avaluació


Seguiment i valoracació de les activitats diàries

A les tres de la tarda, una vegada ha finalitzat el temps del migdia els monitors i monitores comenten les incidències que hi han hagut. És el moment en que les monitores dels petits omplen un petit informe sobre la manera en que han menjat els infants del grup. (en cas que l’escola ho demani). D’una manera més exhaustiva, els divendres de cada quinzena d’onze a dotze es revisa com han anat les activitats i es preparen les següents.

Seguiment i valoracació trimestral

Cada trimestre els monitors tenen una trobada per fer la valoració trimestral i de preparació pel següent trimestre.
És el moment de preparar amb els tutors, els informes dels infants que es reparteixen conjuntament amb els de l’escola si és possible.

Avaluacació general del projecte

A partir de les valoracions dels monitors i el/la coordinador/a, s’elaborarà una memòria per tal de que el Consell escolar de Centre i l’empresa puguem fer una anàlisi de la totalitat del projecte i perspectives del següent curs.