CONVIU EL LLEURE

Projecte de gestió integral del Temps del migdia

Aquest projecte té com a objectiu la prestació de serveis educatius en el temps lliure extraescolar i de lleure d’infants i joves, en especial en el temps del migdia.

La nostra actuació, es desenvolupa mitjançant un equip de monitors i monitores específicament format pel desenvolupament de cadascuna de les activitats.

Des de fa anys, la demanda d’atenció als infants en la pausa del migdia ha augmentat sensiblement. Aquest fet juntament a l’actual nivell d’exigència educativa dels pares i mestres i de la societat en general, ja no redueix el temps del migdia a un espai exclusiu de recuperació, en que l’únic objectiu és menjar de la manera que sigui, sinó que s’espera que aquest espai cobreixi, a part de la satisfacció de les necessitats biològiques, les necessitats psicopedagògiques dels infants.

És per tant molt important i clau que el menjador sigui un espai educatiu de primer ordre i que l’infant es trobi a gust i vingui amb ganes al menjador.
Seure a taula i menjar en col·lectivitat forma part del procés educatiu dels infants. Aquest procés s’inicia en la família, però molt aviat l’escola assumeix un paper molt important.

El menjador escolar, més enllà de satisfer una necessitat biològica, o ser un lloc on els pares per qüestions laborals o socials deixen els seus fills i filles, és un espai de socialització on els infants han de conviure seguint unes normes generals de comportament i d’hàbits d’higiene, i cal que hi posin de la seva part perquè tot funcioni bé a l’hora de dinar i alhora de jugar tant col·lectiva com individualment.

El temps del menjador escolar es converteix en un moment important per abordar temes com l’educació per la salut, l’educació ambiental, l’educació pel consum, la coeducació, la creació d’hàbits de vida saludable i finalment l’adquisició d’autonomia en la vida quotidiana.

La família, l’escola i l’equip d’educadors han de treballar conjuntament per assolir un bon nivell d’actuació.

Aquesta reflexió, redefineix el menjador escolar i l’emmarca dins del procés educatiu de l’infant com un espai global, amb un ampli potencial d’educació de les pautes de la vida quotidiana i social.

El projecte que a continuació us presentem sorgeix de la voluntat de donar resposta a la necessitat, explicitada per la vostra escola adaptant-nos a al ritme i funcionament .

El menjador escolar


És ben cert que el temps que transcorre des de que a l’escola finalitzen les classes del matí i es remprenen les de la tarda, és un temps llarg i ple de possibilitats. Pels nens i nenes que es queden a dinar, hi ha un lapsus de temps en un marc col·lectiu potencialment educatiu i que a més a més, és el temps de menjar.
En tot plantejament educatiu cal tenir en compte la globalitat dels aspectes que incideixen en una acció educativa. D’aquesta visió global depèn en gran part la bona resolució de la tasca que ens proposem desenvolupar.

Finanalitats bàsiques del temps del migdia

El temps de menjador ha de servir a l’infant per a:

 • Descansar, Gaudir i Esplaiar-se. És el moment, l’espai del trencament del ritme horari que el treball escolar demana. Trobar-se al màxim com a casa estem ben segurs donarà bons resultats.
 • Relacionar-se amb els altres companys de classe i d’altres cursos compartint i vivint el significat de l’art social que és l’estona del menjar.
 • Menjar, responent a la necessitat bàsica d’aportació calòrica que l’infant necessita.
 • Adquirir un seguit d’hàbits relacionats amb el menjar. Hàbits tant individuals i personal com col·lectius i de grup.
 • Viure uns valors educatius, participar en un col·lectiu organitzat, tenir cura del propi cos i respectar-lo, i assumir el marc normatiu que regula el funcionament del menjador, són alguns dels aspectes més importants.

Objectius educatius generals

El temps del migdia a l’escola permet desenvolupar tots els aspectes de la personalitat: el nivell intel·lectual i cognoscitiu, la part psicomotriu i l’àrea afectiva. Tenint en compte aquest marc de possibilitats, ens proposem tirar endavant el nostre projecte en les seguents areas:

Àrea cognoscitiva
Àrea psicomotora
Àrea afectiva

El temps del migdia

Plantejament educatiu


Objecectius del grup de petits (P3, P4, P5,)

 • Començar a acostumar-se a menjar de tot i amb un ritme correcte.
 • Discriminar els sabors diferents.
 • Començar a acostumar-se a rentar-se les mans correctament, utilitzant aigua, sabó i tovallola, abans i desprès de dinar i després de les activitats.
 • Començar a utilitzar el wàter sense ajut, fent servir correctament el paper higiènic, i tirant de la cadena i netejant-se sols.
 • Començar a controlar la postura correcta a taula, sense repenjar-se ni forçar l’esquena i mantenint-se asseguts.
 • Utilitzar correctament la cullera, la forquilla i el tovalló. A P5 comencem a introduir l’ús del ganivet.
 • Començar a acostumar-se a parlar en un to de veu suau.
 • Començar a acostumar-se a demanar les coses i a expressar-se amb cortesia.
 • Començar a acostumar-se a recollir tot
 • Reconèixer els noms dels diferents aliments.
 • Anomenar correctament els estris de la taula.
 • Reconèixer els diferents espais i activitats que realitzen en el temps del migdia i la seva successió.
 • Començar a acceptar bé tots els aliments.
 • Expressar afecte vers els companys i companyes, i els monitors i monitores (cridar-se pel nom, donar-se la mà, esperar-se l’un a l’altre…).
 • Manifestar respecte vers el menjar, els estris i els materials que s’empren (anar amb compte de no fer-ho malbé, deixar-ho ben posat…).
 • Manifestar una actitud de col·laboració amb el monitor o la monitora en les tasques col·lectives del menjador (ajudar a parar taula, ajudar a recollir les coses…).
 • Acostumar-se a iniciar actituds d’autocontrol (aixecar la mà per parlar, ajudar a fer silenci quan cal, entrar i sortir del menjador amb calma…).

Objectius del grup de mitjans. (1r, 2n, 3r, 4t)

 • Acostumar-se a menjar de tot i tot el que hi ha servit al plat
 • Diferenciar i comparar els sabors diferents.
 • Acostumar-se a rentar-se les mans correctament, utilitzant aigua, sabó i tovallola, abans i desprès de dinar i després de les activitats.
 • Utilitzar el wàter sense ajut, fent servir correctament el paper higiènic, i tirant de la cadena i netejant-se sols.
 • Aprendre a parar i desparar taula, seguint les indicacions dels monitors.
 • Controlar la postura correcta a taula, sense repenjar-se ni forçar l’esquena i mantenint-se asseguts.
 • Utilitzar correctament la cullera, la forquilla i el tovalló. Treballar l’ús del ganivet.
 • Acostumar-se a parlar en un to de veu suau.
 • Acostumar-se a demanar les coses i a expressar-se amb cortesia: si us plau, gràcies, bon profit…
 • Acostumar-se a recollir tot el que s’ha utilitzat i s’ha desendreçat després de cada activitat.
 • Acostumar-se a no tocar el menjar amb les mans.
 • Acostumar-se a que tothom estigui assegut per començar a menjar.
 • Reconèixer els noms dels diferents aliments i maneres de cuinar-los (bullit, arrebossat, fregit, a la planxa…)
 • Anomenar correctament els estris de la taula.
 • Començar a comprendre el concepte de mesura en el menjar, i començar a relacionar alimentació i salut.
 • Acceptar bé tots els aliments i s’esforcin a no agafar manies.
 • Expressar actituds d’afecte vers els companys i companyes, i els monitors i monitores (cridar-se pel nom, donar-se la mà, esperar-se l’un a l’altre…).
 • Manifestar respecte vers el menjar, els estris i els materials que s’empren (anar amb compte de no fer-ho malbé, deixar-ho ben posat…).
 • Manifestar una actitud de col·laboració i es responsabilitzin en les tasques col·lectives del menjador (parar i desparar taula, escombrar, recollir el material, endreçar l’armari…).
 • Tenir i esforçar-se en l’autocontrol (aixecar la mà per parlar, ajudar a fer silenci quan cal, escoltar-se i dialogar, entrar i sortir del menjador amb calma, evitar les agressions…).

Objecectius del grup de grans. (5è, 6è)

 • Menjar de tot i tot el que hi ha servit al plat.
 • Rentar-se les mans correctament i amb destresa, utilitzant aigua, sabó i tovallola, abans i després de dinar i després de les activitats.
 • Utilitzar el wàter amb higiene, fent servir correctament el paper higiènic, i tirant de la cadena i informant quan hi manca alguna cosa o quan la instal·lació no està en condicions.
 • Parar i desparar taula amb destresa.
 • Acostumar-se a servir tota mena de menjars (secs, amb sucs, calents..)
  Controlar la postura correcta a taula, sense repenjar-se ni forçar l’esquena i mantenint-se asseguts.
 • Utilitzar correctament tots els estris a taula.
 • Acostumar-se a parlar en un to de veu suau.
 • Demanar les coses i expressar-se amb cortesia: si us plau, gràcies, bon profit…
 • Acostumar-se a mantenir nets els locals que s’utilitzen, a recollir tot el que s’ha utilitzat i s’ha desendreçat després de cada activitat.
 • Acostumar-se a que tothom estigui assegut per començar a menjar.
 • Acostumar-se a organitzar les tasques de servei i les activitats en equip.
 • Argumentar la importància que té per la salut menjar de tot i de manera equilibrada.
 • Eixamplar el ventall de recursos per emprar en les estones de lleure.
  Conèixer l’horari, les activitats i les normes del temps del migdia.
 • Comprendre el paper del monitor.
 • Comprendre la necessitat de descans o de relaxació després de dinar.

 • Gaudir del menjar, acceptin bé tots els aliments i s’interessin per la diversitat de sabors, preparacions i orígens.
 • Manifestar respecte vers el menjar, els estris i els materials que s’empren
 • Expressar afecte vers els companys/es i els monitors/es
  Ser tolerants entre ells i a evitar les discussions, valorant el diàleg com a element de solució de conflictes.
 • Manifestar una actitud de col·laboració i responsabilització en les tasques col·lectives del menjador (parar i desparar taula, escombrar…)
 • Tenir i esforçar-se en l’autocontrol (aixecar la mà per parlar, ajudar a fer silenci quan cal, entrar i sortir del menjador amb calma…)
 • Començar a esforçar-se a saber guanyar i perdre amb optimisme.

Avaluació


Seguiment i valoracació de les activitats diàries

A les tres de la tarda, una vegada ha finalitzat el temps del migdia els monitors i monitores comenten les incidències que hi han hagut. És el moment en que les monitores dels petits omplen un petit informe sobre la manera en que han menjat els infants del grup. (en cas que l’escola ho demani). D’una manera més exhaustiva, els divendres de cada quinzena d’onze a dotze es revisa com han anat les activitats i es preparen les següents.

Seguiment i valoracació trimestral

Cada trimestre els monitors tenen una trobada per fer la valoració trimestral i de preparació pel següent trimestre.
És el moment de preparar amb els tutors, els informes dels infants que es reparteixen conjuntament amb els de l’escola si és possible.

Avaluacació general del projecte

A partir de les valoracions dels monitors i el/la coordinador/a, s’elaborarà una memòria per tal de que el Consell escolar de Centre i l’empresa puguem fer una anàlisi de la totalitat del projecte i perspectives del següent curs.